Издвајања државе за ретке болести 32 пута већа сада у односу на пре 10 година

У односу на 2012. годину, када су финанијска давања за ретке болести износиле 130 милиона динара, ове године се бележи значајно увећање буџета, који сада износи чак 4,3 милијарди динара, изјавила је директорка РФЗО Сања Радојевић Шкодрић на III Регионалној конференцији о ретким болестима у Новом Саду.

На конференцији коју је организовало Удружење за борбу против ретких болести код деце – ЖИВОТ, Радојевић Шкодрић је истакла како је држава у августу ове године донела одлуку да се омогући додатних 150 милиона динара за лечење цистичне фиброзе, док је накнадно одобрено још 450 милиона динара за лечење ретких болести, односно 600 милиона динара у овој години. Имајући у виду да се средства за лечење ретких болести обезбеђују и из средстава РФЗО, у 2021. години за лекове ретких болести издвојено је укупно 13.2 милијарди динара.

Говорећи о напретку у борби против ретких болести, она је подсетила да се о трошку РФЗО спроводи и обавезан неонатални скрининг новорођенчади на одређене болести, док се тренутно на Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“ спроводи пилот пројекат за постнатални скрининг на спиналну мишићну дистрофију (SMA), који ће од априла следеће године бити увршћен у обавезан скрининг о трошку РФЗО у свим породилиштима у Србији.

Радојевић Шкодрић се у свом обраћању осврнула и на ставке које је потребно унапредити у области лекова, поменувши клиничка испитивања.
 „Клиничка испитивања лекова представљају један од начина где пацијенти могу да имају приступ најновијим терапијама и у тој области морамо да се вратимо у период пре ковида, те унапредимо клиничка испитивања у земљи“, изјавила је директорка Републичког фонда за здравствено осигурање Сања Радојевић Шкодрић.

Један од главних проблема са којима се суочавамо када су у питању лекови за ретке болести, а посебно када је реч о деци, јесте, како је навела, примена такозваних „off label“ лекова који нису регистровани за одређено обољење, већ за потпуно друге индикације, док се у свету умногоме успешно примењују и у овој области.
„Потребно је да лекови за децу буду главни мотив, како би се у Републици Србији примена „off label“ лекова законом препознала и уредила“, закључила је Радојевић Шкодрић.

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Важно саопштење

Поводом саопштења да ће и приватници издавати електронске рецепте, наглашавамо да се наведено не односи на лекове који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Као и до сада лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописиваће само изабрани лекар.

Омогућавањем издавања електронског рецепта и у приватном здравственом сектору уводи се јединствени информационих систем како би се успоставио увид у количине лекова који се прописују у јавном и приватном сектору, односно како би се остварила јединствена евиденција прописивања лекова коју пацијент примењује.

Без непотребних одлазака на шалтер – апликација мРФЗО ускоро доступна

Непрестано ослушкујући потребе својих осигураника, Републички фонд за здравствено осигурање развија апликацију мРФЗО за паметне телефоне и таблете, која ће свима омогућити брз и једноставан увид у податке из матичне евиденције, односно, сада ће бити могуће да без одласка на шалтер, осигурана лица дођу до података о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, овери здравствене картице, надлежној испостави, и слично.

Лака за коришћење свим узрастима, ова апликација ће у неколико кликова показати преглед потврда за ослобађање од плаћања партиципације, стоматолошких потврда, овере помагала, затим преглед боловања, путних трошкова, ИНО образаца и оцена лекарских комисија.

Значајно је напоменути да за децу старију од 15 година, родитељ као носилац осигурања, има могућност прегледа основних података, али подаци о оствареним правима детета старијег од 15 година неће бити доступни родитељу. Разлог за наведено је чињеница да се апликација развија у складу са свим прописима који се односе на заштиту података о личности и права пацијената.

Мобилна апликација Републичког фонда биће доступна осигураним лицима једноставним преузимањем преко Google Play Store, Apple App Store и AppGallery.

Предвиђена су два начина приступа апликацији – преко ЛБО и броја здравствене картице или преко мејла и лозинке. Од начина приступа зависи и сет података за које може да се изврши преглед.

Приступ помоћу ЛБО и броја здравствене картице омогућава ограничен увид у податке, због заштите података о личности.

Приступ путем мејла и лозинке, који подразумева и претходну верификацију налога од стране овлашћених лица у Републичком фонду, омогућава увид у све доступне податке и приступ свим функционалностима.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОМЕРАЊЕМ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ПОСТУПКЕ БМПО

Дана 21. јула 2022. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину којим је предвиђено померање старосне границе за спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица-жене до 45 године живота.

Упутство за спровођење лечења БМПО које је измењено у складу са напред наведеним Правилником и  обавештење у вези примене Упутства налази се на  следећем линку. овде