Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Без непотребних одлазака на шалтер – апликација мРФЗО ускоро доступна

Непрестано ослушкујући потребе својих осигураника, Републички фонд за здравствено осигурање развија апликацију мРФЗО за паметне телефоне и таблете, која ће свима омогућити брз и једноставан увид у податке из матичне евиденције, односно, сада ће бити могуће да без одласка на шалтер, осигурана лица дођу до података о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, овери здравствене картице, надлежној испостави, и слично.

Лака за коришћење свим узрастима, ова апликација ће у неколико кликова показати преглед потврда за ослобађање од плаћања партиципације, стоматолошких потврда, овере помагала, затим преглед боловања, путних трошкова, ИНО образаца и оцена лекарских комисија.

Значајно је напоменути да за децу старију од 15 година, родитељ као носилац осигурања, има могућност прегледа основних података, али подаци о оствареним правима детета старијег од 15 година неће бити доступни родитељу. Разлог за наведено је чињеница да се апликација развија у складу са свим прописима који се односе на заштиту података о личности и права пацијената.

Мобилна апликација Републичког фонда биће доступна осигураним лицима једноставним преузимањем преко Google Play Store, Apple App Store и AppGallery.

Предвиђена су два начина приступа апликацији – преко ЛБО и броја здравствене картице или преко мејла и лозинке. Од начина приступа зависи и сет података за које може да се изврши преглед.

Приступ помоћу ЛБО и броја здравствене картице омогућава ограничен увид у податке, због заштите података о личности.

Приступ путем мејла и лозинке, који подразумева и претходну верификацију налога од стране овлашћених лица у Републичком фонду, омогућава увид у све доступне податке и приступ свим функционалностима.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОМЕРАЊЕМ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ПОСТУПКЕ БМПО

Дана 21. јула 2022. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину којим је предвиђено померање старосне границе за спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица-жене до 45 године живота.

Упутство за спровођење лечења БМПО које је измењено у складу са напред наведеним Правилником и  обавештење у вези примене Упутства налази се на  следећем линку. овде

Важно саопштење

Поводом саопштења да ће и приватници издавати електронске рецепте, наглашавамо да се наведено не односи на лекове који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Као и до сада лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописиваће само изабрани лекар.

Омогућавањем издавања електронског рецепта и у приватном здравственом сектору уводи се јединствени информационих систем како би се успоставио увид у количине лекова који се прописују у јавном и приватном сектору, односно како би се остварила јединствена евиденција прописивања лекова коју пацијент примењује.

Обавешетење за иновативне лекове

Поводом обраћања осигураника у вези са доступношћу иновативних лекова који су стављени на Листу лекова од 31.05.2022. године, а који се примењују током лечења у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите (клинички центри, клиничко-болнички центри, институти итд), обавештавамо вас да због увођења новог информационог система (SAP) није била могућа испорука ових лекова здравственим установама, али да је у току завршна фаза припреме система за испоруку ових лекова, која се очекује у првој половини јула месеца, након чега ће њихова доступност у здарвственим установама бити континуирана.

Хвала на разумевању.