Обавештење о продужењу рока за закључење уговора са апотекама у приватној својини

Правилником о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 50/20 продужен је рок за закључивање уговора са апотекама у приватној својини до 30. априла 2020. године.

Правилник ступа на снагу 11. априла 2020. године, а уговори могу да се закључују од 13. априла 2020. године.

Модел уговора и понуде, усаглашени са поменутим правилником, могу се преузети на банеру „Даваоци здравствених услуга“ под ознаком Уговарање са приватним апотекама.