Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд за осигурана лица која имају изабране лекаре у Дому здравља Чукарица (Дом здравља „Др Симо Милшевић“), Дому здравља Раковица и Дому здравља Барајево (Дом здравља „Др Милорад Влајковић“).

Ова лекарска комисија ће од 27.05.2019. године заседати на Чукарици понедељком, средом и петком од 07:30 до 15:30 часова у просторијама испоставе Филијале за град Београд, на адреси Шумадијски трг 2, а уторком и четвртком на Раковици у просторијама испоставе Филијале за град Београд на адреси Богдана Жерајића 24а, од 07:30 до 15:30 часова.