Швајцарска Kонфедерација

Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности, закључен 11. октобра 2010. године, објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори“, бр. 13/10.
Споразум је ступио на снагу 1. јануара 2019. године.

 

Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалноj сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности