Народнa Републикa Кинa

Споразум о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, закључен 8. јуна 2018. године, објављен у Службеном гласнику РС – Међународни уговори“ бр. 12/18.
Споразум је ступио на снагу 1. фебруара 2021. године.

Споразум о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

Административни договор за примену Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине