Република Румунија

Закон  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности објављен  је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 2/2017 од 26.04.2017.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума, 1. априла 2018. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности.

Ступањем на снагу овог споразума, у односима између Републике Србије и  Румуније престао је да важи Споразум између Владе Социјалистичке Републике Румуније и Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије о сарадњи у области здравственог осигурања, закључен 20. марта 1976. године.

 

Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности

 

Архива

Споразум између Владе Социјалистичке Републике Румуније и Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије о сарадњи у области здравственог осигурања