Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:40)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:13)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 13:04)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.06.2023 08:27)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 12:46)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 10:16)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:36)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:14)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:46)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 09:22)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:45)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:54)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.06.2023 15:11)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 10:59)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.06.2023 08:51)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:12)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:33)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 11:50)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:04)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 09:53)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:07)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2023 12:32)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 11:53)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.04.2023 10:37)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 09:04)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:28)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 11:36)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:47)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 11:32)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:55)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:15)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 14:03)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.06.2023 08:32)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 11:52)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.06.2023 10:29)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 08:12)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:03)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 14:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:51)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:21)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.06.2023 07:04)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.06.2023 11:14)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 14:02)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 13:53)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.06.2023 12:39)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције