Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 13:26)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 12:49)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2022 10:58)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.11.2022 08:25)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 12:16)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 13:20)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:07)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:05)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 17:24)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 20:51)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 09:43)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 19:18)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 17:01)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 08:48)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 08:42)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 18:28)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2022 08:46)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:04)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:00)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 08:49)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:40)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 12:53)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 10:14)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.11.2022 08:01)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 09:21)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 15:34)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:37)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:23)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:47)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 09:11)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 12:47)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 09:18)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2022 11:35)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 12:11)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:23)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2022 09:34)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 13:56)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 13:22)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:03)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 13:23)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:46)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2022 09:12)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 11:46)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:24)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 14:53)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.12.2022 18:49)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције