Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:17)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:23)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2021 12:39)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 13:29)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 15:05)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 08:54)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 18:13)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 18:32)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 08:05)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 13:54)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:34)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 10:10)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 09:34)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 08:40)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 08:16)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 07:43)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 10:31)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 15:54)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2021 13:23)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 11:36)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:04)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.10.2021 10:18)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 09:42)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:37)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 11:09)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2021 13:56)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 15:00)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2021 15:25)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 13:44)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:24)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 08:54)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.10.2021 08:57)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 13:03)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:38)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:14)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 15:02)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 12:27)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 11:48)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 13:36)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 15:55)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 17:20)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције