Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 13:03)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 11:38)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2024 08:54)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.04.2024 09:14)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.05.2024 13:19)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 12:47)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 12:33)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 16:47)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 18:31)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 11:40)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 13:47)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 18:08)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 14:13)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 10:49)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 12:43)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2024 16:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.05.2024 11:02)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.05.2024 13:48)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.05.2024 12:26)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 13:48)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2024 21:02)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.05.2024 16:57)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.05.2024 12:36)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.02.2024 09:20)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.05.2024 14:12)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2024 07:49)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2024 19:14)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 14:24)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 12:43)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 18:48)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 17:56)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 13:58)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.05.2024 11:52)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.05.2024 08:07)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 11:51)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 14:32)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 15:58)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 07:31)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 14:11)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 13:06)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 16:42)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 12:52)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 15:14)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 15:02)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2024 22:54)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције