Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 16:31)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 17:13)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 10:43)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 19:22)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:17)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:21)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:17)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 18:48)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 09:20)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 14:15)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 16:16)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2022 12:08)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 10:12)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 16:55)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.06.2022 10:30)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2022 13:53)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 11:24)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:13)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 14:10)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2022 10:39)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2022 12:28)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.06.2022 11:46)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2022 12:04)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2022 09:52)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:30)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 07:48)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2022 11:51)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:33)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.06.2022 12:08)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 09:36)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 10:24)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:46)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.06.2022 10:40)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:57)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:22)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 12:50)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:56)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:29)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 11:36)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 13:06)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 14:24)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2022 21:14)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције