Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 08:30)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 07:57)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.07.2021 11:34)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 05:54)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:42)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 09:35)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:49)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.08.2021 14:01)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 08:34)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 11:01)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 12:04)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 09:00)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 12:10)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 13:22)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 13:44)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:16)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 11:18)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:55)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.08.2021 12:37)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 11:22)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:03)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.08.2021 13:12)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 13:36)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 11:00)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:38)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.08.2021 13:13)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2021 10:48)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2021 09:33)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 09:56)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:40)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 08:27)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 09:37)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 10:11)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:48)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:43)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 07:34)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:05)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 09:30)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:51)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 11:00)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:56)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.08.2021 10:33)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције