Преглед јединствене листе чекања за кардиохируршке интервенције

 Сва осигурана лица са Јединствене листе (у здравственој установи у којој су првобитно индикована за кардио-хируршку интервенцију су се попуњавањем Изјаве о упућивању на кардио-карируршку интервенцију определила да им се здравствена услуга пружи у здравственој установи у којој ће брже бити оперисанa) упућена су на кардио-хируршки конзилијум здравствене установе у којој ће у најкраћем могућем року бити оперисана. Осигурана лица која су се определила за Јединствену листу чекања за кардио-хируршке интервенције контактирају се сваког месеца након достављених података из листи чекања које здравствене установе које формирају, воде и ажурирају листе чекања једном месечно достављају Републичком фонду за здравствено осигурање. Осигурана лица којима још увек није утврђен датум пријема за интервенцију у установи у коју су преусмерена су у поступку заказивања. Разлог незаказивања је потреба да се здравственој установи у коју су преусмерена доставе резултати накнадних прегледа или додатна медицинска документација, или лечење обољења која нису кардиолошка како би осигурана лица била предоперативно стабилна за интервeнцију.

Здравствене установе нису послале ажурне податке и из тог разлога листа чекања није објављена!