Извештај о раду заштитника права осигураних лица у 2016. години