Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године, упутио укупно 195 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 83.710.722,55 динара.

У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, РФЗО је одобрио упућивање на лечење у иностранство и то за:

  • 168 осигураних лица старости до 18 година живота, од којих је 18 упућено на лечење у Италију у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења. У Италију је упућен 1 пацијент у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је за 2 осигураника лечење у Белгији и за 1 у Швајцарској. Из области неурохирургије код 2 пацијента одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрен је за 1 осигураника лечење фармакорезистентне епилепсије у Турској. По основу ниске инциденце 1 пацијент упућен у Енглеску ради операције реналне артерије. За 142 пацијента је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести.
  • 27 адултних осигураних лица ,одобрено је за 7 пацијената лечење у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења у Италији. Из области неурохирургије за 6 пацијената одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрен је за 1 пацијента лечење фармакорезистентне епилепсије у Италији. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрен је за 1 пацијента лечење у Белгији, 1 пацијента у Француској и 3 пацијента у Швајцарској. Из области нефрологије и урологије одобрено је за 1 пацијента посттрансплантационо праћење у Аустрији. Из области ОРЛ одобрено је за 1 пацијента за лечење Француској. По основу ниске инциденце из области ОРЛ 1 пацијент упућен у Италију.