Јавни позив за уговарање здравствених услуга БМПО са здравственим установама које нису у плану мреже

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), члана 60. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Службени гласник РС" бр. 109/16) и Мишљења Института за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић-Батут'', створени су услови за закључивање уговора о пружању здравствених услуга лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења са здравственим установама ван Плана мреже здравствених установа.

Јавни позив за 2017. годину можете погледати овде.

Понуду за закључивање уговора за 2017. годину можете погледати овде.

Модел уговора за 2017. годину можете погледати овде.