Обавештење апотекама

Апотека која са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеном врстом помагала за 2016. годину, а има намеру да уговор закључи и за 2017. годину, у циљу обезбеђења континуитета снабдевања осигураних лица, може да издаје лекове и одређене врсте помагала на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и после 31.12.2016. године, у складу са уговором за 2016. годину, а најкасније до 31.01.2017. године, до када треба да се закључе уговори за 2017. годину.