Информација о раду шалтера Републичког фонда за здравствено осигурање

Због рада на информационом систему, од петка 30.12.2016. године (од 15:30h) до понедељка 09.01.2017. године, (до 07:00h), Централни регистар обавезног социјалног осигурања неће бити доступан. Због наведеног прекида у раду, ни на шалтерима Републичког фонда за здравствено осигурање неће се вршити пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање.

У наведеном периоду (4-6. јануара 2017. године), на шалтерима Републичког фонда за здравствено осигурање вршиће се:

Подношење захтева за замену здравствене књижице здравственом картицом, овера здравствених картица, уручивање здравствених картица, издавање Потврда ПЗК, као и подношење захтева за оверу помагала, исплату накнаду зараде, исплату путних трошкова и друго што није у вези са информационим системом Централног регистра обавезног социјалног осигурања.