Рок важења старе исправе здравственог осигурања

Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице.

Осигурана лица којима су пре 1.01.2017. године оверене „старе“ здравствене књижице, а поднели су захтев за нову здравствену картицу, здравствену заштиту остварују на основу тих књижица, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице.

Осигурано лице коме је истекла овера “старе“ здравствене књижице и које је поднело захтев за издавање здравствене картице, здравствену заштиту остварује на основу издате „Потврде ПЗК“ од стране матичне филијале РФЗО.

„Потврда ПЗК“ не издаје се деци, трудницама и породиљама, обзиром да у складу са Законом о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, ове категорије осигураника од 01.01.2017. године, па све до уручења здравствене картице, могу користити стару здравствену књижицу, без обзира што она није оверена.

„Потврда ПЗК“ не издаје се ни пензионерима који имају трајно оверену стару здравствену књижицу, коју могу користити све до уручења здравствене картице.

У случају да осигурано лице изгуби оверену „стару“ здравствену књижицу, здравствену заштиту може да остварују само на основу „Потврде ПЗК“ коју ће му издати филијала, односно испостава, на основу поднетог захтева за издавање здравствене картице.