Ангажовање иностраног стручњака у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а, кардиохирурга из Boston Children Hospital, SAD, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 5 педијатријских пацијената у периоду 08-12.12.2016.године у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду. На овај начин је, уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што омогућава стицање нових знања домаћих стручњака и уштеду финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.

У циљу реализације доласка стручњака Републички фонд је на име трошкова хонорара одобрио исплату износа од ЕУР 10.000,00 и трошкова обнављања лиценце ДИН 10.000,00.