Почиње потписивање посебних уговора за лекове

Потписивање посебних уговора у Републичком фонду за здравствено осигурање, почиње дана 23.11.2016. године са 11 фармацеутских компанија  за  18 лекова.. Напомињемо да  ће на Листу лекова поред ових 18 лекова, бити стављено   још 5 лекова намењених педијатриској популације без закључења посебних уговора.

Како је претходно  објављено,на сајту РФЗО су наведене активности које је РФЗО предузео у претходном периоду у вези са закључењем посебних уговора, као и да је Републички фонд спреман да одмах, по добијању става Министарства здравља по  питању траженог појашњења дописа Министарства здравља број: 515-01-06436/2016-06, а у складу са истим, настави са даљим активностима.

Дана 18.11.2016. године Министарство здравља је упутило електронском поштом Управном одбору Републичког фонда за здравствено осигурање допис којим су дата потребна појашњења  у вези дописа Министарства здравља а због ког је РФЗО привремено одложио потписивање посебних уговора.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање је на седници одржаној дана  22.11.2016. године  донео Одлуку о започињању потписивања посебних уговора  и истог дана су о овој одлуци обавештени носиоци дозволе за које је Централна комисија за лекове донела одлуку о стављању на Листу лекова, уз потписивање посебних уговора, како би се у што краћем року реализовало потписивање посебних уговора.