Започети преговори РФЗО и фармацеутских компанија за иновативне лекове

Данас су у Републичком фонду започети преговори са фармацеутским компанијама за стављање иновативних лекова на Листу лекова кроз моделе посебних уговора.

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине., је дана 23.09.2016 године утврдила списак 28 приоритетних лекова и то:лекове за педијатријску популацију;лекове од значаја за трансплантацију: лекове из прве групе приоритета за хематологију и лекове из прве групе приоритета за цитотоксичне и молекуларне лекове:

Управни и Надзорни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 26.09.2016 године, образовао Комисију за преговоре са носиоцима дозволе за стављање лека у промет ради закључења посебних уговора, да у име Републичког фонда преговара са носиоцима дозвола за стављање лека у промет, и то приоритетно са оним носиоцима дозволе за лекове који су дефинисани као приоритетни од стране Централне комисије за лекове.

Комисија за преговоре РФЗО је дана 27.09.2016. године упутила позив носиоцима дозволе за лекове са списка 28 приоритетних лекова које је утврдила Централна комисија за лекове, да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема дописа, доставе своје понуде у форми два модела посебних уговора.

У остављеном року је 12 фармацеутских компанија које су носиоци дозвола за приоритетне лекове доставило своје понуде за закључење посебних уговора и то за 22 приоритетна лека. За два лека фармацеутске компаније су обавестиле Комисију за преговоре РФЗО, да нису заинтересоване за закључење посебних уговора.