Ангажовање иностраног стручњака у Институту за кардиоваскуларне болeсти „Дедиње“

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака - кардиохирурга prof. dr Alessandro Giamberti-а из болнице San Donato, Милано, Италија, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 4 пацијента у периоду 09-12.10.2016.године у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду. На овај начин је, уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што омогућава стицање нових знања домаћих стручњака и уштеду финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.

У циљу реализације доласка стручњака Републички фонд је на име трошкова смештаја, пута и хонорара одобрио исплату износа од ЕУР 8.605,00.