Пројекат замене исправа здравственог осигурања

Картица здравственог осигурања (КЗО) дефинисана је Одлуком о покретању поступка Пројекта замене исправа здравственог осигурања, на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање 29. децембра 2009. године. Републички фонд здравственог осигурања закључио је након тога Уговор о изради исправа здравственог осигурања са Народном банком Србије – Заводом за израду новчаница, са очекиваним роком завршетка до 30. јуна 2012. године.

Трошкови израде КЗО износе 400 динара, а плаћа их осигураник или послодавац као обвезник плаћања доприноса. Израђене и персонализоване здравствене картице поред социјално угрожених категоријама становништва и новорођенчади, донираће се и за децу са посебним потребама и жртве насиља у породици.

Првобитни рок за замену био је 9. август 2014. године. Замена постојећих “картонских“ исправа здравственог осигурања новим КЗО започета је прво у филијали Ваљево, где је укупно замењено свега око 2 хиљаде картица. Међутим, како је због негативне кампање током 2013. године и слабог одзива осигураника, пројекат замене је застао. Касније, законом о изменама и допуни закона о здравственом осигурању рок за замену је продужен до 31.12.2016. године.

На основу расположивих података, до 30. септембра замењено је више од 2 милиона “картонских” исправа здравственог осигурања, Картицама здравственог осигурања.

Како је констатовано да до предвиђеног рока (31.12.2016.) одређени број осигураника извесно неће успети да замени своје исправе здравственог осигурања, РФЗО се обратио Министарству здравља у новембру 2015. године са циљем да законом прописани рок за замену буде продужен. Иако је у одговору Министарства здравља из новембра 2015. године Републички фонд за здравствено осигурање информисан да ће рок за замену исправа здравственог осигурања бити продужен до 31. децембра 2017. године, тај рок још увек није продужен.