Ангажовање иностраних стручњака на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије

Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство предвиђена је могућност да се осигураном лицу, ако је то целисходније и економичније, под условима утврђеним Правилником уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбедити лечење у одговарајућој здравственој установи у Републици Србији уз ангажовање иностраног здравственог стручњака.

У складу с тим и на основу индикација прописаних Правилником , Републички фонд је одобрио ангажовањe иностраних здравствених стручњака prof. dr Paolo Cappabianca i dr Luigi Cavallo, неурохирурга из иностране здравствене установе Azienda Ospedaliera Univerzitaria Federico II, Напуљ, Италија, ради извођења хируршких интервенција у Клиничком центру Србије, Клиници за неурохирургију, код девет осигураника Републичког фонда (осам одраслих и једно дете), у периоду од 27.09.2016. до 01.10.2016. године. У циљу реализације доласка стручњака Републички фонд је на име трошкова смештаја, пута, лиценце за рад и хонорара одобрио исплату износа од ЕУР 31.500,00 и ДИН 133.236,00.

На овај начин је уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што омогућава стицање нових знања домаћих стручњака и уштеду финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.