Извештај о извршеним контролама у здравственим установама у периоду 01.01 до 30.06.2016 године