Извештај о раду заштитника осигураника у периоду од 01.01. до 30.06.2016 године