Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 1.1-30.6.2016. године

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године, упутио укупно 324 осигураних лица на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 153.898.527,00 динара.

На лечење у иностранство упућено је 269 осигураних лица старости до 18 година живота и 55 одраслих тј. старијих од 18 година живота.

Од укупно 269 деце на лечење у Италију упућено је 56 деце. Од тога њих 44 упућено је у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења, 2 деце за извођење кардиохируршких процедура, за претрансплантационе припреме, за трансплантацију костне сржи и посттрансплантационог праћења упућено је 9 деце као и за операције фармакорезистентне епилепсије 1 дете. У Аустрију је упућено једно дете у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације срца и посттрансплантационог праћења. Из области офталмологије за меланоме и ретионобластоме, упућена су 2 детета на лечење у Белгију. Из области неурохирургије упућена су 2 детета ради емболизације у Мађарску, 1 дете на true beam у Турску, на операцију фармакорезистентне епилепсије упућена су 2 детета у Француску, и 1 дете у Немачку.

По основу ниске инциденце упућено је петоро деце на лечење и то: 2 детета у Немачку због метаболичке болести, 1 дете у Енглеску ради операције реналне артерије, 1 дете у САД ради операције вилице и 1 дете у Немачку ради операције једњака.

Републички фонд је одобрио упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство за 188 деце због сумње на постојање ретке генетске болести.

Републички фонд је због комплексних урођених срчаних мана, код 2 пацијента финасирао довођење иностраног медицинског стручњака из САД ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Института за здравствену заштиту мајке и детета у Београду. Финасирао је код 5 пацијената довођење иностраног медицинског стручњака из Немачке као и код 4 пацијента иностраног медицинског стручњака из Енглеске ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду.

На лечење у иностранство, упућено је 55 осигураника старијих од 18 година, и то на лечење у Италију упућена су 2 осигураника у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења, као и 20 осигураника у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. У Аустрију упућено је 14 осигураника у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације плућа и посттрансплантационог праћења. Ради емболизације упућена су 2 осигураника у Мађарску, 2 осигураника на гама нож у Турску као и 2 осигураника на cyber нож у Турску. У Чешку је упућено 7 осигураника на лечење из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, као и 3 осигураника у Швајцарску. По основу ниске инциденце (ОРЛ) 1 осигураник је упућен у Италију и 1 осигураник у Француску као и 1 осигураник је упућен у Турску (хепатологија).