Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО

Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО

Како је и најављено пре месец дана, Републички фонд за здравствено осигурање ће финансирати и трећи покушај вантелесне оплодње од 25.06.2016 године.

На иницијативу Републичког фонда, измењен је Правилник о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2016. годину у делу који се односи на вантелесну оплодњу тако да се из средстава обавезног здравственох осигурања финансирају три покушаја, уместо два, колико је било прописано до сада.

Влада Републике Србије је дала сагласност на наведени Правилник који је и објављен је у Службеном гласнику број 57/16 од 17. јуна 2016. године.

Од 25. јуна 2016. године, када правилник ступа на снагу, осигурана лица Републичког фонда ће имати могућност да трећи покушај вантелесне оплодње обаве на терет средстава обавезног здравственог осигурања и то под истим условима који важе за први и други покушај. Наведене услове утврдила је Републичка стручна комисија за лечење поступцима БМПО и то су:
• парови код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности;
• жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења ;
• жене које нису рађале или немају живе деце или мушкарац који нема живе деце (парови који немају деце са партнером у постојећој заједници са којим иду на процес БМПО);
• до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености услова за укључивање у процес БМПО од стране Комисије за БМПО надлежне здравствене установе из Плана мреже здравствених установа;
• очувана функција јајника;
• нормални индекс телесне масе (БМИ мањи од 30);
• сви облици субфертилности мушкарца уз постојање живих или морфолошки исправних сперматозоида у ејакулату

Напомињемо да ће осигурана лица која се пријављују за трећи покушај ВТО такође имати могућност да се приликом изласка на лекарску комисију филијале определе да процес обаве у једној од 5 државних установа (КЦ Србије, ГАК Народни фронт, КЦ Ниш, КЦ Војводине и ОБ Ваљево) или у једној од 11 приватних установа са којима Републички фонд има закључен уговор (списак приватних установа је на сајту РФЗО).

Републички фонд је обезбедио довољне капацитете до краја године, за сва три покушаја вантелесне оплодње како у државним тако и у приватним здравственим установама.