Вантелесна оплодња у приватним здравственим установама

Осигурана лица Републичког фонда ће од 9. јуна 2016. поново имати могућност да се приликом изласка на лекарску комисију филијале определе да процес ВТО (први и други покушај) о трошку РФЗО обаве у државној установи (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК Народни фронт, КЦ Ниш и ОБ Ваљево) или у једној од 11 приватних установа са којима Републички фонд има закључен уговор (списак установа је на сајту РФЗО).

Могућност да се поново определе имаће и сва осигурана лица која су излазила на лекарску комисију у периоду 27.05-08.06.2016. године, а нису могла да бирају приватну установу због испуњености броја у истим.

Напомињемо да су осигурана лица могла да се опредељују и за једну од 11 приватних установа, све до 26. маја 2016. године, када је испуњен број од 500 услуга за које је Институт за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ дао мишљење о оправданости упућивања.

Како је у току маја месеца ГАК „Народни фронт“ доставио обавештење Републичком фонду да због реновирања можда неће бити у могућности да изврши план рада за 2016. годину који се односи на услуге ВТО, Републички фонд се обратио Институту за јавно здравље ради добијања мишљења да ли ће постојећи капацитети у државним установама бити довољни за пружање услуга ВТО до краја 2016. године.

Институт за јавно здравље је дао позитивно мишљење за додатни број услуга у приватним установама и Републички фонд је предузео активности како би се без одлагања осигураним лицима омогућило да се, поред државних установа (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК Народни фронт, КЦ Ниш и ОБ Ваљево) опредељују и за једну од 11 приватних установа.

Напомињемо да је Републички фонд на овај начин обезбедио довољно капацитета за пружање услуге ВТО до краја године.