Ангажовање иностраног стручњака у Универзитетској Дечјој Клиници у Београду

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног кардиохируршког здравственог стручњака Проф. др Ingo Dahnert-a из Лајпцига (Немачка), који ће у периоду од 18-22.маја 2016. године оперисати 5 осигураних лица са комплексним срчаним манама у Универзитетској дечјој клиници у Београду.

На овај начин је за индикације за које се пацијенти упућују на лечење у иностранство, обезбеђено лечење осигураних лица у Србији. 

Реч је о три млађа адултна и два малолетна пацијента. Инострани стручњак, Проф. др Ingo Dahnert не потражује хонорар за предвиђене операције тако да ће Републички фонд исплатити накнаду за пут и смештај у износу од 269.925,00 динара, као и 10.000,00 динара за обнављање Лиценце за рад.