Објављене кориговане капитационе табеле

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.