Отворена Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање у Опову

Дана 18. априла 2016. године др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање и Милош Марков, председник Општине Опово отворили су Испоставу Опово.

Осигураницима са подручја Општине Опово до сада није било обезбеђено остваривање права у седишту општине, већ су били принуђени да путују у тридесетак километара удаљено Панчево. Отварањем испоставе у седишту општине, за 11 хиљада осигураника са подручја ове општине биће омогућено да своја права остваре под истим условима као осигураници у Београду, Новом Саду или Нишу, а захваљујући локалној општини која је своје просторије уступила на коришћење Републичком фонду.

Испостава се налази у Улици Бориса Кидрича 6 у Опову, а радно време је радним данима од 7.30-15.30 часова.