Посета приватним здравственим установама са којима је Републички фонд закључио уговор по објављеном јавном позиву

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 17.02.2016. године на својој интернет страници објавио јавни позив за закључење уговора са здравственим установама ван Плана мреже тј.приватним здравственим установама и то за пружање здравствених услуга:

- лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења односно за услуге биомедицински потпомогнуте оплодње.
- операције сенилне и пресенилне катаратке са уградњом интраокуларних сочива

Републички фонд је до сада закључио уговоре са 9 приватних здравствених установа за пружање услуга БМПО и са 8 приватних здравствених установа за пружање услуга операције катаракте.

Дана 15.априла 2016. године в.д. директора Републичког фонда, др Верица Лазић посетила је приватну здравствену установу у којој се пружају услуге БМПО и за коју се определило највише осигураних лица (115). Др Лазић је обишла просторије ове установе и разговарала са осигураним лицима Републичког фонда која су дошла на заказане прегледе како би се распитала да ли су задовољни пруженом услугом. Према подацима добијеним из ове установе, од 10 осигураних лица, којима је у марту о трошку РФЗО пружена услуга БМПО, 7 је у другом стању. Имајући у виду да je у априлу обављен 21 поступак БМПО у овој установи на терет средстава обавезног здравственог осигурања и да се ускоро очекују резултати, в.д. директора је изразила наду да ће сви поступци БМПО бити успешни.

Такође, в.д. директора је посетила и приватну здравствену установу која је прва заказала прегледе осигураним лицима Републичког фонда у циљу пружања услуге операције катаракте. Осигурана лица која су у моменту посете в.д. директора била на прегледу у овој установи су у разговору с њом изразила задовољство што су у кратком року од закључивања уговора са приватницима позвана на прегледе ради операције, посебно имајући у виду да су у држаном сектору била на листи чекања више од две године.