Посета Сигурној кући у Београду

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић посетила је данас Сигурну кућу у Београду. Повод за посету је недавно закључени Анекс 2 Уговора о донацији између Народне банке Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање којим је предвиђено да жртве насиља у породици добију бесплатне персонализоване здравствене картице. У разговору са Весном Станојевић, координаторком сигурних кућа и штићеницама Сигурне куће, др Верица Лазић истакла је да ова иницијатива представља само један вид подршке жртвама насиља у породици које су у највећем броју случајева егзистенцијално необезбеђене. Бесплатне здравствене картице ће у најкраћем року добити кориснице свих сигурних кућа у Србији, укључујући и њихову децу.