Ангажовање иностраних стручњака у априлу 2016. године

Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство предвиђена је могућност да се осигураном лицу, ако је то целисходније и економичније, под условима утврђеним Правилником уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбедити лечење у одговарајућој здравственој установи у Републици Србији уз ангажовање иностраног здравственог стручњака. У складу с тим и на основу индикација прописаних Правилником, Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраних здравствених стручњака ради извођења хируршких интервенција у домаћим здравственим установама у току априла месеца 2016. године, а на терет средстава Републичког фонда.

Реч је о ангажовању неурохирурга из Напуља, Италија (dr Luiđi Cavallо) који ће у периоду 06.04.-10.04.2016. године обавити комплексне неурохируршке интервенције код 9 пацијената у КЦС, Клиника за неурохирургију. У циљу реализације наведеног, Републички фонд је на име трошкова смештаја, пута, лиценце за рад и хонорара исплатио износ од 16.200,00 еура и 74.140,00 динара.

Такође, одобрено је ангажовање кардиохирурга Prof. dr Alessandro Giamberti-а из болнице San Donato, Милано, Италија, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 5 пацијента у периоду 03.04.-06.04.2016.године у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду. На име трошкова смештаја, пута, лиценце за рад и хонорара за ангажовање овог стручњака, Републички фонд је на име исплатио износ од 10.000,00 еура и 89.768,00 динара.

На овај начин је за индикације за које се пацијенти упућују на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији, а што је омогућило стицање нових знања домаћих стручњака и постигнута је уштеда финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.