Састанак са представницима друштва мултипле склерозе србије

ЛЕКОВИ СТИЖУ НА ВРЕМЕ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД МС-а

У разговору са представницима Друштва мултипле склерозе Србије дана 29.3.2016. године, др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, исказала је уверавање да ће Републички фонд наставити са тежњом да сваке године за што већи број пацијената оболелих од МС-а, обезбеди потребну терапију

Током протеклих десет година, У Србији је број оболелих од мултипле склерозе у знатном порасту и данас има око 7 500 оболелих, а лечи се мање од 10 %, кажу представници Друштва мултипле склерозе. Они су, у исто време, изразили захвалност др Верици Лазић на њеној подршци због чињенице да су током протекле године за 101 пацијента више, у односу на 2014-ту, обезбеђени потребни лекови.

НАЈЧЕШЋИ УЗРОК ИНВАЛИДНОСТИ

Представници Друштва мултипле склерозе Србије, истакли су да је ова тешка болест и најчешћи узрок инвалидности код младих одраслих особа, те је њихов главни захтев да се размотри могућност лечења већег броја болесника од мултипле склерозе у Србији, у 2016. години, применом ИФН-бета и глатирамер ацетата (ГА) који су лекови прве терапијске линије. У исто време они траже да се омогући и лечење оних који не реагују повољно на поменуте лекове применом нових молекула регистрованих у Србији, натализумабом и финголимодом. Овај захтев се односи на појединачне болеснике са најагресивнијом формом мултипле склерозе, а према прецизно дефинисаним критеријумима.

ШТА КАЖУ ПОДАЦИ

Прецизно и транспарентно, др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, заједно са својим сарадницима, представила је представницима Друштва мултипле склерозе, шта све РФЗО чини по питању обезбедјивања терапије за ове пацијенте.
Републички фонд за здравствено осигурање спроводи централизовани поступак јавне набавке следећих лекова за лечење мултипле склерозе:

1. Интерферон бета 1а јачине 44 мцг, заштићеног назива Ребиф,
2. Интерферон бета 1а јачине 30 мцг, заштићеног назива Авонеx,
3. Интерферон бета 1б, заштићеног назива Бетаферон,
4. Глатирамер ацетат, заштићеног назива Цопаxоне.

У 2015. години кроз централизовани поступак јавне набавке горе наведени лекови обезбеђени су за укупно 658 пацијената, и то 428 пацијената о трошку Републичког фонда и 230 пацијената о трошку добављача (из донације). У односу на 2014. годину, у 2015. години предметни лекови обезбеђени су за 101 новог пацијента, и то 33 нова пацијента о трошку Републичког фонда и 68 нових пацијената о трошку добављача (из донације).

У јавној набавци лекова за лечење мултипле склерозе за 2015. годину закључени су оквирни споразуми дана 20.07.2015. године на период од годину дана, односно до 20.07.2016. године, на основу којих референтне здравствене установе (КЦС, КЦВ, КЦ Ниш и КЦ Крагујевац) закључују појединачне уговоре о јавној набавци. Укупна вредност закључених оквирних споразума износи 430.349.032,70 динара без ПДВ-а.

ПОСЕБНИ УГОВОРИ МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ

Др Верица Лазић, обећала је представницима Друштва мултипле склерозе Србије, да ће РФЗО и надаље чинити све да се сваке године повећа број пацијената са МС-ом који примају терапију, као и да ће за оне који већ примају терапију потребни лекови бити обезбедјени на време.

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање исказала је и пуно разумевање када је у питању захтев за применом лекова друге терапијске линије за појединачне болеснике са најагресивнијом формом мултипле склерозе и изразила наду да ће модели посебних уговора на чијем обликовању и усаглашавању се сада активно ради, бити пут да се оболелима у Србији обезбеди већа доступност јако скупих иновативних лекова.