Контакт (2)

Дирекција

Јована Мариновића бр. 2 
11040 Београд
тел: 011/ 2053-830
Факс: 011/2645-042; 2688-420
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време Републичког Фонда је сваког радног дана од 7.30-15.30 часова.
У периоду када послодавци преузимају маркице ради овере здравствених исправа, радно време појединих филијала Републичког фонда које траје до 15:30 часова. је продужено до 19:30 часова. и суботом од 8 до 15 часова., о чему се јавност обавештава путем јавних гласила. Директори филијала прате потребе осигураних лица и организују радно време до 19:30 чиме је омогућено да осигурана лица остварују права и после редовног радног времена.

 

Кабинет Директора

В.Д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Извршни директор за спровођење обавезног здравственог осигурања: дипломирани правник Босиљка Вуковић
Саветник директора Републичког фонда за информисање јавности: Немања Великић
 

Сектор за здравствено осигурање и правне послове

Директор сектора: др Рада Милићевић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-768

Сектор за финансије

Сектор за јавне набавке

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-623

Сектор за лекове и фармакоекономију

Директор сектора: Мр пх Весна Вуковић Којовић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-813

Сектор за уговарање здр. заштите

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-803

Сектор за контролу

Директор сектора: Маријана Мићић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-737
 
Пријаве и жалбе у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити Сектору за контролу путем:
e-mail: Факс: 011/2053-885
СМС поруке на на бројеве телефона: 064/852-2653 и 064/852-265

Сектор за развој и информационе технологије

Директор сектора: дипломирани инжењер организационих наука Марко Јовановић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-706

Сектор за интерну ревизију

Директор сектора: Ерол Фетаховић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-629

Сектор за људске ресурсе

Директор сектора: Предраг Шћепановић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-830

Покрајински фонд Нови Сад

Др сци Дарко Милутиновић, в.д. директора Покрајинског фонда
Помоћник директора: Виолета Бачић
Житни трг 3/3
21101 Нови Сад
телефони: 021/6621-822 i 021/6622-288
факс: 021/6544-301
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијале

Филијала за Севернобачки округ са седиштем у Суботици

В.Д. Директора филијале: Оливера Раднић

Трг Слободе 3
24000 Суботица
тел: 024/554-444
факс: 024/558-473
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Мирослав Марковић
тел: 024/527-843

Испостава Мали Иђош

Вука Караџића 1
24322 Ловћенац, Општина Мали Иђош
тел: 024/735-011
факс: 024/735-613
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:
послове обавља Милан Предојевић тел. бр: 024/4735-011

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бачка Топола

Маршала Тита 51
24300 Бачка Топола
тел: 024/712-676, 024/711-816
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милан Предојевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Средњебанатски округ са седиштем у Зрењанину

Директор филијале: Игор Достанић
Краља Александра I Карађорђевића 2а
23000 Зрењанин
тел: 023/566-820
факс: 023/565-577
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Мирослав Рибар
тел: 023/563-961

Испостава Нова Црња

ЈНА 113
23218 Нова Црња
тел: 023/815-029,815-810
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Смиљка Алексић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Нови Бечеј

Трг ослобођења 2
23272 Нови Бечеј
тел: 023/771-131
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Татјана Влаховић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сечањ

Партизански пут бб
23240 Сечањ
тел: 023/841-021,841-185
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Копривица

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Житиште

Цара Душана 5
23210 Житиште
тел: 023/821-111
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ранко Ђурица

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Севернобанатски округ са седиштем у Кикинди

Директор филијале: Др Милка Дамјановић
Доситејева 33
23300 Кикинда
0230/421-052, 421-053
факс: 0230/421-125, 421-052, 421-053
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Браниславa Комлушки
тел: 0230/421-052

Испостава Ада

Јожеф Атиле 9
24430 Ада
тел: 024/851-827
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Чока

Испостава Кањижа

Доже Ђерђа 4
24420 Кањижа
тел: 024/874-900
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Славица Фајчак

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Нови Кнежевац

Краља Петра Карађорђевића 85
23330 Нови Кнежевац
тел: 0230/82-527, 0230/82-676
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зорица Стојановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сента

Карађорђева 7
24400 Сента
тел: 024/815-737
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зорица Цалић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Јужнобанатски округ са седиштем у Панчеву

В.Д директора филијале: Драго Терзић
Војводе Радомира Путника 6
26000 Панчево
тел: 013/346-733
факс: 013/346-522
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Душко Бачвански
тел: 013/355-933

Испостава Алибунар

Саве Мунћана 3
26310 Алибунар
тел: 013/641-161
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Божин Јон

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бела Црква

Јована Поповића бб
26340 Бела Црква
тел: 013/851-221
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Винко Болић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ковачица

Чапловичева 17
26210 Ковачица
тел: 013/661-175
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгица Цакић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ковин

Цара Лазара 85
26220 Ковин
тел: 013/742-174
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Божидар Веселиновић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Пландиште

Карађорђева 11
26360 Пландиште
тел: 013/861-032
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Вршац

Ђуре Јакшића 1
26300 Вршац
тел: 013/839-303
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Олина Коварчик

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Опово

Бориса Кидрича 4
26000 Панчево
тел: 013/681-000

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.
Шеф испоставе: Станика Жунић

Филијала за Западнобачки округ са седиштем у Сомбору

Директор филијале: Горан Булајић
Венац Војводе Степе Степановића 18
25000 Сомбор
тел: 025/463-521
факс: 025/463-524
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Весна Лазић
тел: 025/463-523

Испостава Апатин

Блок В Анекс II
25260 Апатин
тел: 025/773-022
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Синиша Бачић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Кула

Маршала Тита 260
25230 Кула
тел: 025/722-150 025/722-042 и 025/722-022
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Негослава Кадовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Оџаци

Сомборска 32
25250 Оџаци
тел: 025/5742-671
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Тијанић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду

Директор филијале: др Милена Табаковић
Житни трг 1
21000 Нови Сад
тел: 021/4885-602
факс: 021/66-13-307
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милица Бањац
тел: 021/4885-648; 021/4885-632

Испостава Бач

Трг Зорана Ђинђића 2
21420 Бач
тел: 021/770-137
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Родић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бачка Паланка

Жарка Зрањанина 72
21400 Бачка Паланка
тел: 021/6043-460
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зорица Стакић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бачки Петровац

Маршала Тита 6
21470 Бачки Петровац
тел: 021/780-093
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Лозика Жигмановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бечеј

Герберових 4
21220 Бечеј
тел: 021/6913-814
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Стојиљковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Беочин

Светосавска б.б.
21300 Беочин
тел: 021/870-040
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Бањац Николић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Србобран

Карађорђева 1
21480 Србобран
тел: 021/730-002
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Елвира Јоцић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Темерин

Новосадска 313
21235 Темерин
тел: 021/843-878
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Радмила Остојић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Тител

Главна 2
21240 Тител
тел: 021/860-064
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Александар Бојовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Врбас

Маршала Тита 78а
21460 Врбас
тел: 021/705-390 и 021/703-842
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марко Ускоковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Жабаљ

Николе Тесле 43
21230 Жабаљ
тел: 021/832-558
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Јаворац

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици

Директор филијале: Момир Гајић
Светог Димитрија 4
22000 Сремска Митровица
тел: 022/610-564
факс: 022/610-589
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Тијана Мудренић
тел: 022/615-921

Испостава Инђија

Војводе Степе бр.16/2
22320 Инђија
тел: 022/553-066
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Светлана Клинко

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ириг

ЈНА бр.5
22406 Ириг
тел: 022/461-251
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Добрила Опачић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Пећинци

Јована Негушевића бр.1
22410 Пећинци
тел: 022/436-061
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Наић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Рума

ЈНА бр.164
22400 Рума
тел: 022/474-854
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милка Лолић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Шид

Светог Саве бр. 40
22240 Шид
тел: 022/712-737
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Лукић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Стара Пазова

Краља Петра бр.9
22300 Стара Пазова
тел: 022/310-430 i 022/310-337
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Ковачевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Мачвански округ са седиштем у Шапцу

Директор филијале: др Драган Мијатовић
Војводе Мишића 9
15000 Шабац
тел: 015/343-463 и 015/343-468
факс: 015/343-462
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Светлана Божанић
тел: 015/343-463 и 015/343-468

Испостава Богатић

Мике Витомировић 2
15350 Богатић
тел: 015/7786-163
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јагода Јекић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Коцељева

Омладинска 12
15220 Коцељева
тел: 015/556-375
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Валентина Антонић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Крупањ

Владе Зечевића1
15314 Крупањ
тел: 015/581-120
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Нада Јовановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Љубовија

Војводе Мишића 55
15320 Љубовија
тел: 015/561-915
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Вера Живановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Лозница

Владе Зечевић 1
15300 Лозница
тел: 015/882-165, 882-075
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Павловић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Мали Зворник

Дринска 15
15318 Мали Зворник
тел: 015/471-933
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Душан Пашић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Владимирци

Светог Саве 4
5225 Владимирци
тел: 015/513-405
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Верица Вукићевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Колубарски округ са седиштем у Ваљеву

В.Д. Директора филијале: др Милутин Матовић
Карађорђева 71
14000 Ваљево
тел: 014/222-115
факс: 014/223-624
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-19.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Снежана Гајић
тел: 014/221-023 и 014/222-115

Испостава Лајковац

Кнеза Милоша 2
14224 Лајковац
тел: 014/343-1231
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Арсеновић

Радно време: Средом до 18, а осталим радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Љиг

Годевац бб
14240 Љиг
тел: 014/344-5249
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Нада Танасијевић

Радно време: Средом до 18, а осталим радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Мионица

Чеде Протића б.б.
14242 Мионица
тел: 014/3421-257
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марина Терзић

Радно време: Четвртком до 18, а осталим радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Осечина

Карађорђева 114
14253 Осечина
тел: 014/457-347
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Невена Петровић

Радно време: Уторком до 18, а осталим радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Уб

Краља Петра I Ослободиоца 31ж
14210 Уб
тел: 014/411-321
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Декић

Радно време: Понедељком до 18, а осталим радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Подунавски округ са седиштем у Смедереву 

Директор филијале:
Трг Републике 4
11300 Смедерево
тел: 026/4622-267
факс: 026/4623-446
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Небојша Јовковић
тел: 026/4623-426

Испостава Смедеревска Паланка

Трг Хероја 6
Смедеревска Паланка
тел: 026/310-709
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Петровић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Велика Плана

Милоша Великог 127
11320 Велика Плана
тел: 026/516-200
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милена Миленковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Браничевски округ са седиштем у Пожаревцу

В.д. директора филијале: Жељко Станковић
Трг Радомира Вујовића 1
12000 Пожаревац
тел: 012/524-654 и 012/522-736
факс: 012/524-654
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Татјана Чинч-Стојићевић
тел: 012/531-092

Испостава Голубац

Палих бораца бб
12223 Голубац
тел: 012/678-240
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ана Поповић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Кучево

Жике Поповића 48
12240 Кучево
тел: 012/852–135
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Миладиновић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Петровац на Млави

8. Октобра 2
12300 Петровац на Млави
тел: 012/331-180
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Жељко Јовановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Велико Градиште

Кнеза Лазара 9
12220 Велико Градиште
тел: 012/662-503
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Гојак

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Жабари

Кнеза Милоша 1
12374 Жабари
тел: 012/250-522
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Дејана Илић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Жагубица

Николе Пашића 24
12320 Жагубица
тел: 012/643-160
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Шеф испоставе: Слободанка Јанаћковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу

В.Д. Директора филијале: Младен Бешић
Краља Петра I 38
34000 Крагујевац
тел: 034/504-400, 034/504-401
факс: 034/331-566
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Стојана Станковић
тел: 034/504 421

Испостава Аранђеловац

Краља Петра 54
34300 Аранђеловац
тел: 034/724-276
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Милановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Баточина - Лапово

Карађорђев трг 5
34227 Баточина
тел: 034/6843-080 (Баточина)
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Предраг Петаковић
 
Иве Андрића 9
34220 Лапово
тел: 034/853-347 (Лапово)
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Дарко Попoвић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Кнић

34240 Кнић
тел: 034/510-121
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Синиша Чпајак

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Рача

Слободана Маузера 55
34210 Рача
тел: 034/751-017
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Николић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Топола

Мила Сеље 6
34310 Топола
тел: 034/6811-397
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Урошевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Поморавски округ са седиштем у Јагодини

Директор филијале: Татјана Лазаревић
Карађорђева бб
35000 Јагодина
тел: 035/8221-059 и 035/8220-190
факс: 035/224-297
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Одељење за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове
тел: 035/245-779

Испостава Ћуприја

Трг Слободе 1
35230 Ћуприја
тел: 035/8470-626 и 035/8470-029
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Периша Поповић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Деспотовац

Стевана Синђелића 2
35213 Деспотовац
тел: 035/611-025
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Никола Панић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Параћин

Светог Саве бб
35250 Параћин
тел: 035/561-112 и 035/561-017
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Златановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Рековац

Јохана Јоханесона бб
35260 Рековац
тел: 035/8411-518 и 035/8411-018
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Љубичић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Свилајнац

Светог Саве 62
35210 Свилајнац
тел: 035/321-235
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Димић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Борски оруг са седиштем у Бору

Директор филијале: Вера Јовановић
Трг ослобођења 2/2
19210 Бор
тел: 030/422-653, 030/422-654, 030/424-987 локал 102
факс: 
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање, тел: 030/459-788

Испостава Кладово

Испостава Мајданпек

Светог Саве бб
19250 Мајданпек
тел: 030/588-540 и 030/581-927
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Неготин

Бадњевска 4 а
19300 Неготин
тел: 019/545-435
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Срђан Илић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер Доњи Милановац

Краља Петра I 73
19220 Доњи Милановац
тел: 030/596-320
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Контакт особа: Маја Јовановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Зајечарски округ са седиштем у Зајечару

Директор филијале: Др Љубиша Ђорђевић
Николе Пашића 32
19000 Зајечар
тел: 019/425-844, 019/425-845 и 019/421-158
факс: 019/421-275
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Мирослав Живковић
тел: 019/425-845

Испостава Бољевац

Драгише Петровића ББ
19370 Бољевац
тел: 030/463-310
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Верица Драгићевић

Радно време: Радним данима од 7.00-15.00 часова.

Испостава Књажевац

Кеј Димитрија Туцовића 30
19350 Књажевац
тел: 019/731-226
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Станојевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Златиборски округ са седиштем у Ужицу

В.д. Директора филијале: Петар Тодосијевић
Курсулина 1
31000 Ужице
тел: 031/516-554
факс: 031/513-585
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-19.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Весна Драшковић
тел: 031/512-744

Испостава Ариље

Милоша Глишића 42
31230 Ариље
тел: 031/891-384
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Винка Поповић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бајина Башта

Кнеза Милана Обреновића 29/1
31250 Бајина Башта
тел: 031/865-664
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Крушић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Чајетина

Краља Александра I бр. 28
31310 Чајетина
тел: 031/831-255
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зденка Булатовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Косјерић

Станоја Павловића 2
31260 Косјерић
тел: 031/781-292
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Мирјана Дамјановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Нова Варош

Слободана Никачевића 8
31320 Нова Варош
тел: 033/61-691
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ана Мандић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Пожега

Зелена пијаца 5
31210 Пожега
тел: 031/811-440
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Невенка Милосављевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Прибој

Драгољуба Савића бб
31330 Прибој
тел: 033/452-248
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Пријепоље

Валтерова 45
31300 Пријепоље
тел: 033/712-100
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Самира Ровчанин Мујовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сјеница

Милорада Јовановића 23
36310 Сјеница
тел: 020/741-218
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку

Директор филијале: Надежда Симовић
Железничка 7
32000 Чачак
тел: 032/324-046
факс: 032/321-299
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јанићије Јовановић
тел: 032/347-410

Испостава Горњи Милановац

Тихомира Матијевића 3
32306 Горњи Милановац
тел: 032/711-487
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Мирјана Јанићијевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ивањица

Венијамина Маринковића 16
32250 Ивањица
тел: 032/662-028
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бојан Бујошевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Лучани

Југословенске армије 8
32240 Лучани
тел: 032/817-210
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ирена Маринковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер Гуча

Трг слободе бр.2
32230 Гуча
тел: 032/854-209
Контакт особа: Драгана Глишић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Рашки округ са седиштем у Краљеву

Директор филијале: Бранислав Ћировић
Војводе Путника 5
36000 Краљево
тел: 036/321-253
факс: 036/232-992
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одењења за здравствено осигурање: Споменка Миликић
тел: 036/323-039

Испостава Рашка

Ратка Луковића 10
36350 Рашка
тел: 036/736-763
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Мирјана Ђорђевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Врњачка Бања

Краљевачка 23
36210 Врњачка Бања
тел: 036/612-365 и 036/612-364
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зоран Попчић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер Ушће

23. новембра 7
36342 Ушће
тел: 036/543-0051
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
контакт особа: Милош Алексић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару

В.Д. Директора филијале: Едиб Хајровић
28. Новембра 120
36300 Нови Пазар
тел: 020/313-351 факс: 020/337-780
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Тутин

Филијала за Расински округ са седиштем у Крушевцу

В.Д. директора филијале: Томислав Томић
Трг Фонтане 2
37000 Крушевац
тел: 037/428-039
факс: 037/417-790 и 037/439-549
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Горан Ђорђевић
тел: 037/428-055 лок. 109

Испостава Александровац

Трг ослобођења 8
37230 Александровац
тел: 037/3552-433
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Сузана Сталетовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Брус

Мике Ђорђевића 7
37220 Брус
тел: 037/825-573
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Шћепановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ћићевац

Светог Саве бб
37210 Ћићевац
тел: 037/811-114
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Звонимир Ђорђевић
Шеф одсека: Рада Весић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Трстеник

Вука Караџића 21
37240 Трстеник
тел: 037/712-357
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јасмина Басаиловић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Варварин

Улица Слободе бб
37260 Вараварин
тел:037/788-458
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Малезић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу

Директор филијале: Светлана Милијић
Пријездина 1
18000 Ниш
тел: 018/241-892, 018/522-679, 018/241-863
факс: 018/241-868
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јованка Цветановић
тел: 018/522-679

Истурени шалтер - Медиана

Градска општина "Медиана"
Услужни општински центар, IX бригаде бб
18000 Ниш
тел: 018/4150-585 и 018/4150-586
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Палилула

Градска општина "Палилула"
Бранка Радичевића 1
18000 Ниш
тел: 018/290-600
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Пантелеј

Градска општина "Пантелеј"
Гутембергова 4а
18000 Ниш
тел: 018/201-260 локал 5234
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Црвени Крст

Градска општина "Црвени Крст"
Булевар 12.фебруара 89
18000 Ниш
тел: 018/583-700 и 018/583-701
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Алексинац

Дракчета Миловановића 4
18220 Алексинац
тел: 018/804-101
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слободанка Јовановић 

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Дољевац

18410 Дољевац
тел: 018/870-062
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марија Ћирић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Гаџин Хан

18240 Гаџин Хан
тел: 018/860-158
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Ранчић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Мерошина

Цара Лазара 11
18252 Мерошина
тел: 018/4892-064
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Невена Динић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ражањ

Партизанска 149
37215 Ражањ
тел: 037/841-244
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Силвија Војтасик Стојановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сокобања

Радета Живковића 34
18230 Сокобања
тел: 018/830-228
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Снежана Величковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сврљиг

Др Миленка Хаџића 40
18360 Сврљиг
тел: 018/821-030
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Саша Златановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Топлички округ са седиштем у Прокупљу

Директор филијале: Ивица Кожовић
21. Српске Дивизије 49
18400 Прокупље
тел: 027/321-611
факс: 027/324-510
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Славица Биочанин
тел: 027/321-026

Испостава Блаце

Браће Вуксановић бб
18420 Блаце
тел: 027/371-541
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зорица Анђелковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Куршумлија

Болничка бб
18430 Куршумлија
тел: 027/381-229
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зоран Миладиновић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Житорађа

Војводе Мишића бр. 49/а
18412 Житорађа
тел: 027/8362-114
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Братислав Ранчић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Пиротски округ са седиштем у Пироту

Директор филијале: Милан Јовановић
Српских Владара бб
18300 Пирот
тел: 010/311-994
факс: 010/331-994 лок. 110
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милованка Милошевић
тел: 010/311-994 лок. 107

Испостава Бабушница

Живојина Николића Брке 20
18330 Бабушница
тел: 010/385-055
Шеф испоставе: Душица Митровић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бела Паланка

Српских Владара бб
18310 Бела Паланка
тел: 018/855-013
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Контакт особа: Крстина Тошић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Димитровград

Балканска 22
18320 Димитровград
тел: 010/362-174
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Милић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу

Директор филијале: Горан Савић
11. Октобра 25
16000 Лесковац
тел: 016/253-894
факс: 016/253-059
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Зора Ђорђевић
тел: 016/252-076

Испостава Бојник

Стојана Љубића бб
16205 Бојник
тел: 016/821-170
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Цветковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Црна Трава

16215 Црна Трава
тел: 016/811-162
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Смиља Ђорђевић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Лебане

Цара Душана 55
16230 Лебане
тел: 016/843-957
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слађана Миленковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Медвеђа

Јабланичка 63
16240 Медвеђа
тел: 016/891-013
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драги Филиповић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Власотинце

Трг Ослобођења 12
16210 Власотинце
тел: 016/875-221
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Предраг Златановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Брестовац

16253 Брестовац
тел: 016/782-219
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Небојша Марковић, тел: 016/782-219

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Грделица

Милентија Поповића 15
16220 Грделица
тел: 016/3426-115
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Никола Алексић
016/3426-115

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер - Вучје

Косте Стаменковића бб
16203 Вучје
тел: 016/3427-113
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Слађана Ристић
016/252-076

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Пчињски округ са седиштем у Врању

В.Д. директора филијале: Велибор Антонијевић
Цара Душана 12
17000 Врање
тел: 017/400-192
факс: 017/432-651
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Слађана Томић
тел: 017/421-441

Испостава Босилеград

Георги Димитрова б.б.
17540 Босилеград
тел: 017/877-248
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миодраг Јакимов

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Бујановац

Карађорђа Петровића 179
17520 Бујановац
тел: 017/654-119
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Данијел Стојановић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Прешево

Васе Смајевића бб
17523 Прешево
тел: 017/664-113
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Златковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сурдулица

Милоша Обилића 1
17530 Сурдулица
тел: 017/815-215
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миомир Марковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Трговиште

Краља Петра I б.б.
17525 Трговиште
тел: 017/452-224
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милан Николић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Владичин Хан

Николе Тесле бб
17510 Владичин Хан
тел: 017/473-726
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Станковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Истурени шалтер Врањска Бања

Боре Станковића бр. 2
17542 Врањска Бања
тел: 017/546-713
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Контакт особа: Марија Николић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Косовски, Пећки и Призренски округ са седиштем у Грачаници

За осигуранике са подручја општина Приштина, Липљан, Драгаш и делом Урошевац
Директор филијале: Срђан Васић
Падалиште бб
38205 Грачаница
тел: 038/64-816 и 038/64-437
факс: 038/64-877
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система: Радосав Живић
тел: 038/64-816

Испостава Косово Поље

38210 Угљаре
тел: 064/8522-357 и 00386-49-318-121
Шеф испоставе: Ненад Денић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Ораховац

За осигуранике са подручја општина Ораховац и Призрен
Велика Хоча, Ораховац
38227 Звечан
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Мила Кујунџић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Обилић

За осигуранике са подручја општина Обилић и делом Вучитрн
38213 Прилужје
тел: 00377/44-118-372
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Милена Витковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Штимље

Налази се у седишту филијале у Грачаници
Падалиште бб
38205 Грачаница
тел: 038/64-877 и 064/8522-355
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Вељко Симић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Штрпце

За осигуранике са подручја општина Штрпце, Призрен, Урошевац и Качаник
Трг Светог Саве бб
38236 Штрпце
тел: 0290/71-050 и 064/8522-358
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Осојане

За осигуранике са подручја општина Исток и Клина
38334 Осојане
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Сретен Раденовић
тел. 064/8522-359

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Гораждевац

За осигуранике са подручја општина Пећ, Ђаковица и Дечани
38310 Гораждевац
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Дејан Јовановић
тел. 064/8522-360

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Косовско-митровачки округ са седиштем у Косовској Митровици

Директор филијале: Дејан Деновић
Бубе Михајловића 1
38220 Косовска Митровица
тел: 028/499-016
централа тел/факс: 028/497-932
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.
 

Испостава Лепосавић

Испостава Прилужје

За осигуранике са читаве територије општине Вучитрн
Колашинска 130, Косовска Митровица
38227 Звечан
тел/факс: 028/497-932
Шеф испоставе: Новица Данчетовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Зубин Поток

За осигуранике са подручја општина Зубин Поток и Србица
Колашинских кнежева бб
38228 Зубин Поток
тел: 028/461-010
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љубиша Аврамовић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Звечан

Буба Михајловића 1
38227 Звечан
тел: 028/665-165
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бабинцев Марин

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за Косовско-поморавски округ са седиштем у Гњилану

Директор филијале: Јовица Антић
38250 Гњилане
тел: 0280/76177, 064/8522-749
факс: 0280/75-014
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система: Иван Крстић
тел: 0280/75-014 -064-8522-864

Испостава Доња Будрига (Витина)

Шеф Испоставе: Ненад Ђорђевић
тел: 064/8522-641
За осигуранике са територије општине Витина и дела општине Гњилане
Село Доња Будрига
38251 Партеш

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Шилово (Ново Брдо)

Шеф Испоставе: Драгиша Бојковић
тел: 064/8522-558
За осигуранике са територије општине Ново Брдо и дела општине Гњилане
Село Шилово
38250 Шилово

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Филијала за град Београд

В.Д. Директора филијале: Горана Томановић Јовић
Немањина 30
11000 Београд
факс: 011/2659-094
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Одељење за здравствено осигурање: 011/2659-527

Документација која се односи на исплату накнада зарада подноси се у надлежној испостави здравственог осигурања.

Информације у вези исплате накнада зарада можете добити у испостави здравственог осигурања код које је поднет захтев за утврђивање права и висине накнаде зараде.

Испостава Вождовац

Устаничка 125б
11000 Београд
тел: 011/3837-629
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Наташа Милић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Врачар

Војводе Миленка 4
11000 Београд
тел: 011/2658-986
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Величковић

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Звездара

Владетина 5
11000 Београд
тел: 011/3241-252
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шефa испоставе: Наташа Милић
тел: 011/3241-251

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Гроцка

Булевар ослобођења 22
11036 Гроцка
11000 Београд
тел: 011/8501-035
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Илић
тел:011/8502-312

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Земун

Господска 25
11080 Београд
тел: 011/2617-895
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Наташа Ђурђевић
тел: 011/2617-570

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Лазаревац

Карађорђева 17
14220 Лазаревац
тел: 011/8123-376
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Велизар Мрдовић
тел: 011/8123-176

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Младеновац

Николе Пашића 27
11400 Младеновац
тел: 011/8231-282
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Новаковић
тел: 011/8233-282

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Нови Београд

Булевар Маршала Толбухина 42
11070 Београд
тел: 011/2670-117
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Ристовић
тел: 011/2690-384

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Обреновац

Шеста 10Ц
11500 Обреновац
тел:
Шеф испоставе: Зоран Теофиловић
тел: 011/8727-648

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Палилула

Војводе Вука 10
11060 Београд
тел: 011/2761-695
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Стевановић
тел: 011/2762-453

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Раковица

Богдана Жерајића 24а
11090 Београд
тел: 011/3582-650
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгомир Станисављевић
тел: 011/3581-951

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Савски венац

Војводе Миленка 4
11000 Београд
тел: 011/2656-325, 011/2656-804
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зоран Влаховић
тел: 011/2657-237

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Сопот

Космајски трг 5
114590 Сопот
тел: 011/8251-280
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Давидовић
тел: 011/8251-280

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Стари град

Добрињска 11
11000 Београд
тел: 011/2645-525
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слађана Степић
тел: 011/2645-525

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Чукарица

Шумадијски трг 2
11000 Београд
тел: 011/3555-089
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Оливера Јакшић
тел:011/3555-089

Радно време: Радним данима од 7.30-15.30 часова.

Испостава Барајево

Светосавска 91
11460 Барајево
тел: 011/8301-411
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Јејинић
тел: 011/8301-411

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сурчин

Косовска 2
11271 Сурчин
тел: 011/8440-600
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миодраг Гулић
тел: 011/8440-600

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.