ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОПЕРАЦИЈЕ СЕНИЛНЕ И ПРЕСЕНИЛНЕ КАТАРАКТЕ СА УГРАДЊОМ ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ НИСУ У ПЛАНУ МРЕЖЕ

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11 ,110/12-УС ,119/12 , 99/14, 123/14, 126/14-УС и 106/15 ), члана 60. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину (Службени гласник РС" бр. 110/15 и 3/16) и Мишљења Института за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић-Батут'', створени су услови за закључивање уговора о пружању здравствених услуга операције сенилне и пресенилне катаратке са уградњом интраокуларних сочива са здравственим установама ван Плана мреже здравствених установа.

Јавни позив за 2016. годину можете погледати овде.
Понуду за закључивање уговора за 2016. годину можете погледати овде.
Модел уговора за 2016. годину можете погледати овде