Годишњи извештај о раду заштитника права осигураних лица у 2015. години

Извештај о раду заштитника права осигураних лица у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године објављен је на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у делу Статистика и извештаји-Заштита права осигураних лица.