Издавање картице здравственог осигурања (КЗО)

Републички фонд за здравствено осигурање од почетка 2015. године активно ради на реализацији пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, имајући у виду да је рок за замену 31.12.2016. године.

Са аспекта примене здравствене картице у здравственом систему Републике Србије, може се рећи да је у току прва фаза њене примене која тренутно доноси предности у виду спречавања фалсификовања здравствене исправе, високе заштите административних података, олакшаног процеса овере, као и олакшаног процес промене личних података. Пун допринос здравственом систему, а тиме и самим осигураним лицима, биће видљив након реализације пројекта имплементације интегрисаног здравственог информационог система који спроводи Министарство здравља. Уз помоћ здравствене картице, сва осигурана лица ће бити у могућности да користе електронске сервисе које ће понудити интегрисани здравствени информациони систем, као што су увид у електронски картон, електронски упут, електронски рецепт и др.

Издавање здравствених картица, односно замена постојећих здравствених књижица, обавља се у надлежној филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање. О процедури подношења захтева, потребној документацији и уплатним рачунима, осигураници се могу информисати у самој филијали/испостави, као и на сајту Републичког фонда. Физичка и правна лица која подносе захтев за издавање здравствене картице дужна су да уплате средства у висини од 400 динара. Наведени износ утврђен је Одлуком о висини трошкова („Сл.гласник РС“, број 131/14).

Гувернер Народне банке Србије, др Јоргованка Табаковић и в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић закључиле су дана 12.06.2015 године, Уговор о донацији којим је утврђено да ће Народна банка Србије донирати израђене и персонализоване здравствене картице у циљу помоћи социјално угроженим категоријама становништва Републике Србије. Дана 13.10.2015. године, закључен је Анекс I Уговора о донацији, којим је предвиђено је да ће Народна банка Србије, поред већ предмета донације здравствених картица за социјало угрожене категорије осигураника, донирати и здравствене картице за сву новорођенчад, односно децу којима је здравствена картица прва исправа о здравственом осигурању.

Од почетка пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама до дана 29.12.2015. године, Републички фонд je Заводу за израду новчаница и кованог новца доставио 514.676 захтева за израду картице, што је уједно и број поднетих захтева. Од укупног броја, 10.041 се односи на захтеве за издавање бесплатне здравствене картице за новорођенчад који се подносе почев од 15.10.2015. године.