Продужен рок за закључивање уговора за 2016. годину са приватним апотекама

У “Службеном гласнику РС” број 3/16 од 15.01.2016. године објављен је Правилник о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину којим је извршена допуна члана 91. којом је продужен рок за закључивање уговора са приватним апотекама до 29. фебруара 2016. године. Допуњени правилник је ступио на снагу 16. јануара 2016. године. Допуна Правилника захтева одговарајућу измену у јавном позиву за апотеке које још нису закључиле уговор, а имају намеру да закључе уговор за 2016. годину.

- Измењени јавни позив за 2016. годину можете погледати овде.

 

 icon title scoller    Јавни позив и модел уговора за закључивање уговора са приватним апотекама за 2016. годину

У "Службеном гласнику РС" број 110/15 од 28.12.2015.године објављен је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину који је ступио на снагу дана 29.12.2015.године. Ступањем на снагу Правилника створене  су претпоставке за закључивање уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала са приватним апотекама.

Уговор за 2016. годину ће се потписивати до 31. децембра 2015. године.

Јавни позив за 2016. годину можете погледати овде.

Модел уговора за 2016. годину можете погледати овде.