Ангажовање иностраних здравствених стручњака у здравственим установама у Републици Србији на терет средстава Републичког фонда

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-17.12.2015. године, поступајући у складу са чланом 27. и 28. Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, одобрио 5 захтева домаћих здравствених установа за довођење иностраног здравственог стручњака за извођење интервенција код укупно 28 осигураних лица. На овај начин је уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што је омогућило стицање нових знања домаћих стручњака и постигнута је уштеда финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената. За реализацију одобрених захтева у вези ангажовања иностраног здравственог стручњака Републички фонд је домаћим здравственим установама исплатио износ од 415.407,40 динара и 24.300,00 евра.

Поступајући по појединачним захтевима домаћих здравствених установа одобрено је следеће:

Универзитетској дечјој клиници одобрено је ангажовање иностраног здравственог стручњака, др Martina Kostolny-a из Велике Британије, у периоду 08.03.2015.-11.03.2015. године, ради извођења кардиохируршких интервенција код троје деце.

Универзитетској дечјој клиници одобрено је ангажовање иностраног здравственог стручњака, проф. др Ingo Dahnert-a из Немачке, у периоду 01.12.2015.-03.12.2015. године, ради извођења кардиохируршких интервенција код петоро деце и једне одрасле особе.

Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ одобрено је ангажовање иностраног здравственог стручњака, др Massimo Chessa из Италије, у периоду 13.12.2015.-16.12.2015. године, ради извођења кардиолошких интервенција код осморо деце и једне одрасле особе.

Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ одобрено је ангажовање иностраног здравственог стручњака, проф. др Alessandra Giamberti-a из Италије, у периоду 13.12.2015.-16.12.2015. године, ради извођења кардиохируршких интервенција код пет одраслих осигураних лица.

Универзитетској дечјој клиници одобрено је ангажовање иностраног здравственог стручњака, др Bruna Murzi-a из Италија, у периоду 13.12.2015.-17.12.2015. године, ради извођења кардиохируршких интервенција код петоро деце.