Извештај у упућивању осигураних лица на лечење у иностранство у периоду од 01.01. до 30.11.2015 године на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-30.11.2015. године, упутио укупно 434 осигураних лица на лечење у иностранство и у наведеном периоду исплатио износ од: 403.419.880,00 динара.

У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен је преглед како следи:

За 265 захтева је одобрено упућивање на лечење у иностранство код осигураних лица старости до 18 година живота, од којих је 58 упућено на лечење у Италију у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења. Због комплексних урођених срчаних мана, код 4 пацијента је одобрено кардиохируршко лечење у Немачкој, а за 3 пацијента је одобрено довођење иностраног медицинског стручњака из Енглеске и за 6 пацијената из Немачке ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. У Италију је упућено 16 пацијената у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. У Аустрију је упућен 1 пацијент у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације плућа и посттрансплантационог праћења и 3 пацијент у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације срца и посттрансплантационог праћења. Поред наведених, 2 пацијента је упућено на неурохируршку интервенцију, емболизацију венске малформације у Турску и 1 пацијент у Мађарску, 3 пацијента упућена на гама нож у Турску, 3 пацијента упућена на true beam у Турску, 1 пацијент упућен у Италију због неурохируршке интервенције, 4 пацијента упућена на хируршку интервенцију због фармакорезистентне епилепсије ( у Немачку и Француску), 1 пацијент је упућен у Енглеску због анеуризме реналне артерије, 1 пацијент је упућен на операцију атрезије једњака у Немачку, 1 пацијент је упућен ради операције кичме у Швајцарску, 1 пацијент упућен из области офталмологије за меланоме и ретионобластоме у Швајцарску и један у Белгију, 1 пацијент упућен у Француску из области урологије ради операције бешике, 1 пацијент упућен у Немачку из области урологије ради контроле након операције бешике и 6 пацијената упућена по ниској инциденци (2 пацијента у Француску због операције једњака, 1 пацијент у Немачку неурологија, 1 пацијент у Немачку на протонско зрачење, 1 пацијент у Немачку због метаболичке болести и 1 пацијент упућен у Немачку ради операције вилице-ОРЛ). Такође, за 147 пацијената је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести.

За 169 захтева адултних осигураних лица је одобрено упућивање на лечење у иностранство, од којих је 88 упућено на гама нож у Турску, 14 пацијената упућено на true beam у Турску и 1 пацијент на cyber нож у Турску. На лечење у Италију у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења упућено 5 пацијената. Због комплексних урођених срчаних мана, код 3 пацијента је одобрено кардиохируршко лечење у Швајцарској. У Италију је упућено 28 пацијената у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. Одобрено је 16 захтева у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације плућа и посттрансплантационог праћења у Аустрији. У циљу предтрансплантационе припреме и трансплантације бубрега у Италији одобрен је 1 захтев. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је 9 захтева (6 пацијента упућена у Швајцарску и 3 пацијента упућена у Чешку). Поред наведених, 2 пацијента су упућена на неурохируршку интервенцију у Мађарску, док је по основу ниске инциденце 1 пацијент упућен у Холандију ради операције аорте и 1 пацијент упућен на протонско зрачење у Италију због тумора (ОРЛ).