Мања издвајања осигураних лица за лекове на рецепт

За првих седам месеци ове године осигурана лица су за лекове на рецепт који се издају у апотекама издвојили  око 360 милиона динара мање од својих средстава у односу на исти период у 2014 години.

Обим права на ове лекове није смањен, већ напротив осигураним лицима је у 2015 години обезбеђена доступност и око 160 нових лекова од различитих произвођача, али захваљујући снижењу цена лекова у Листи лекова и нижим ценама постигнутим у поступцима централизоване јавне набавке,које је спровео Републички фонд за здравствено осигурање, осигурана лица су значајно мање партиципирала у трошковима надокнаде за лекове на рецепт него  у истом периоду претходне године. Тако на пример, за лекове из групе ACE инхибитора, који се налазе на Листи А1 лекова и који се користе у лечењу хипертензије и срчане инсуфицијенције, у првих шест месеци 2015. године осигурана лица су издвојила за процентуалну партиципацију укупно око 274 милиона динара, док су за те лекове у првих шест месеци претходне године за процентуалну партиципацију издвојили око 307 милиона динара, тако да су за те лекове осигурана лица издвојила износ мањи за око 33 милиона динара за период од првих шест месеци. Само за један лек из ове групе, cilazapril, осигурана лица су у првих шест месеци ове године издвојила мање око 30 милиона динара за доплату у односу на исти период претходне године. Вредност процентуалне партиципације коју за овај лек доплаћује осигурано лице није промењена и износи 55% од малопродајне вредности паковања лека, али је цена овог лека  нпр. за паковање 30x2,5mg у Листи лекова снижена са 425,80 динара (колико је износила у 2014. години) на 268,30 динара (колико износи у 2015. години). Затим је у поступку централизоване јавне набавке за лекове на рецепт, који је РФЗО спровео ове године први пут, постигнута цена од 171,20 динара за наведено паковање и јачину лека, што представља додатно снижење цене лека, а самим тим је и вредност партиципације од 55%, коју плаћа осигурано лице нижа за око 2,5 пута у односу на претходну годину.

За лекове из групе анксиолитика са Листе А1, који у погледу броја издатих паковања лека, представљају једну од најпрописиванијих група лекова, осигурана лица су у првих шест месеци ове године издвојила за процентуалну партиципацију мање око 38 милиона динара него у истом периоду 2014. године. Вредност процентуалне партиципације у Листи лекова за ове лекове није мењана, али захваљујући нижим ценама ових лекова у 2015. години, осигурана лица су издвајала мање средстава по паковању лека, тако да су  укупно за ове лекове осигурана лица у првих шест месеци 2015. године издвојила око 194 милиона динара, док су за исте лекове у првих шест месеци претходне године издвојила око 232 милиона динара.

За лекове који се користе у терапији бенигне хиперплазије простате осигурана лица су у првих шест месеци ове године доплатила за учешће у цени лека укупно око  89 милиона динара, док су за исте лекове у првих шест месеци 2014. години издвојили око 132 милиона динара, тј. осигурана лица су у првих шест месеци ове године издвојила за ове лекове око 43 милиона динара мање у погледу доплате у цени лека и то захваљујући значајно нижим ценама  лекова у 2015. години.

Републички фонд за здравствено осигурање ће и у наредном периоду наставити са предузимањем мера које ће за резултат имати унапређење права осигураних лица на лекове, уз што мање издвајање средстава осигураника за исте.