Упућивањe осигураних лица на лечење у иностране здравствене установе

У складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01-31.08.2015. године одобрио лечење у иностранству за укупно 295 осигураних лица и то:
   -    158 осигураних лица узраста до 18 годинa живота и
   -    137 осигураних лица узраста старијих од 18 година живота.

Од 158 осигураних лица старости до 18 година живота, којима је одобрен захтев за лечење у иностранствуна лечење у Италију упућена су 43 осигурана лица у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења, 7 осигураних лица ради предтрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења и 1 осигурано лице на неурохируршку интервенцију. У Немачку су упућена 4 осигурана лица на кардиохируршко лечење због комплексних урођених срчаних мана и 1 осигурано лице на операцију атрезије једњака. У Аустрију је упућено 1 осигурано лице у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације плућа и посттрансплантационог праћења и 1 осигурано лице у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације срца и посттрансплантационог праћења. У Турску су упућена 3 осигурана лица на гама нож, 2 осигурана лица на true beam и 1 осигурано лице на неурохируршку интервенцију, емболизацију венске малформације. У Немачку и Француску упућена су 3 осигурана лица упућена на хируршку интервенцију због фармакорезистентне епилепсије. У Енглеску је упућено 1 осигурано лице због анеуризме реналне артерије, у Швајцарску је упућен 1 осигурано лице ради операције кичме.

По основу ниске инциденце упућена су 4 осигурана лица (1 осигурано лице у Француску због операције једњака, 1 у Немачку неурологија, 1 у Немачку на протонско зрачење и 1 осигурано лице у Немачку због метаболичке болести), за 82 осигурана лица је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести, док је за 3 осигурана лица одобрено довођење иностраног медицинског стручњака из Енглеске ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду.

Од 137 осигураних лица старијих од 18 година живота којима је одобрен захтев за лечење у иностранству у Турску је на гама нож упућено 73 осигурана лица, 13 на true beam и 1 осигурано лице на cyber нож. У Италију су упућена 3 осигурана лица у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења, 21 осигурано лице у циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења као и 1 осигурано лице у циљу предтрансплантационе припреме и трансплантације бубрега. Због комплексних урођених срчаних мана, за 3 осигурана лица је одобрено кардиохируршко лечење у Швајцарској. У циљу предтрансплантационе припреме, трансплантације плућа и посттрансплантационог праћења у Аустрију је упућено 13 осигураних лица, док је у Мађарску је упућено 1 осигурано лице неурохируршку интервенцију.

Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је 6 захтева (3 осигурана лица упућена у Швајцарску и 3 упућена у Чешку), а по основу ниске инциденце 1 осигурано лице је упућено у Холандију ради операције аорте и 1 осигурано лице на протонско зрачење у Италију због тумора (ОРЛ).