Здравствена заштита деце бескућника

Сва деца имају право на здравствену заштиту, па и деца и омладина која бораве у прихватилиштима и прихватним станицама за децу и омладину која се нађу у скитњи, просјачењу и другим ситуацијама у којима им је потребан краткотрајан смештај.

У циљу обезбеђивања њихове адекватне здравствене заштите Републички завод за здравствено осигурање донео је Упутство о остваривању здравствене заштите деце и омладине–скитница из прихватних станица и прихватилишта.

Према том Упутству, деца из прихватилишта убудуће ће добијати здравствене књижице посредством центара за социјални рад, који ће за ту децу прибављати књижице у филијалама Републичког завода, а потом их достављати прихватилишту.

С обзиром на то да се ради о деци бескућницима, њима за издавање здравствене легитимације није потребна адреса становања, као ни извод из матичне књиге рођених, односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Потребни подаци су име и презиме, година рођења и , уколико дете нема адресу становања, адреса центра за социјални рад.

У случајевима када је  деци бескућницима  потребна хитна медицинска помоћ, здравствене установе су дужне да им је пруже и без здравствене књижице.