Магнетна резонанца у ЗЦ Ваљево

Здравствени центар Ваљево је у марту ове године опремљен новом савременом магнетном резонанцом, која пружа велике могућности за дијагностику. Таквом опремом располажу само највећи медицински центри у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Према подацима Републичког завода за здравствено осигурање, у филијалама које гравитирају Ваљеву (Шабац, Ужице, Чачак, Крагујевац и град Београд), велики је број осигураних лица која се налазе на листама чекања за преглед магнетном резонанцом и то са дугим роковима чекања.

Због тога се осигурана лица са подручја тих филијала, која нису у стању хитности, а чекају на преглед дуже од 20 дана, или се тек упућују на преглед магнетном резонанцом, упућују на преглед у Здравствени центар Ваљево.

Услов да се пацијент упути у тај ЗЦ  је и  да се преглед може у тој установи обавити у знатно краћем року од оног који је предвиђен на листи чекања у здравственој установи у коју би осигурано лице било упућено. Под тим условом се осигурана лица и са подручја свих других филијала могу упутити на  преглед магнетном резонанцом у ЗЦ Ваљево.

Напомињемо да се пацијентима којима је хитно потребан, одмах омогућава преглед магнетном резонанцом, у било којој  здравственој установи која располаже одговарајућом опремом.