Лечење цивила на ВМА

Од 1. јануара 2008. године цивилни осигураници уз лекарски упут могу да се лече  на Војно медицинској академији под истим условима као и у другим клиничким центрима.

Републички завод заздравсвено осигурање уговорио је  са ВМА да та здравствена установа, 40% својих капацитета, тј, 500 болничких постеља, стави на располагање цивилним осигураницима за све медицинске процедуре и дијагностичко- поликлиничке услуге које овај здравствени центар пружа. омогућен је и пријем  хитних случајева.

Републички завод заздравсвено осигурање уговорио је здравствене услуге са ВМА, на исти начин  и по истим ценама, као што уговара и лечење својих осигураника у другим клиничким центрима.

Да би користили здравствене услуге Војно Медицинске академије, пацијенти цивили више неће морати , као до сада, да доносе доказе да цивилне установе не могу да их излече, већ ће бити довољан упут изабраног лекара.

Уколико осигурано лице није са подручја београдске филијале Републичког завода за здравствено осигурање, потребно је да му упут изабраног лекара овери лекарска комисија матичне филијале.