ЗЦ Лесковац неосновано наплаћивао операцију херније

Сектор контроле и ревизије Републичког завода за здравствено осигурање утврдио је да је Здравствени центар Лесковац током 2006. године пацијентима, осигураницима Републичког завода, неосновано наплаћивао операцију херније (киле), као и хируршке мрежице.

На тај начин за годину дана 200 пацијената оштећено је укупно за 4.274.623.14 динара.

200 пацијената платило је операцију херније, која спада под стандрадне здравствене услуге и обавља се о трошку здравственог осигурања.

Од тих 200 пацијената, њих 52 платило је и трошкове хируршке мрежице. Установљено је да је Здравствени центар Лесковац уградне мрежице купио новцем од здравственог осигурања, а касније исте те мрежице наплатио осигураницима.

Републички завод за здравствено осигурање упутио је налог Општој болници Лесковац да у пуном износу изврши повраћај средстава свим осигураним лицима, којима су наведене услуге неосновано наплаћене.