Послодавцима продужено право овере здр. књижица

Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање донео је одлуку према којој је послодавцима продужено право да за своје запослене и чланове њихових породица врше оверу здравствених књижица.

Оверу здравствених књижица послодавац врши на рок утврђен Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите pdf 205 Kb), а најкасније са роком важења до 31. децембра .2008. године.

Обзиром на то да постојећа одлука, по којој послодавци оверавају здравствене књижице својим запосленима и члановима њихове породице, важи до 30. јуна 2008. године,oва нова одлука ће се примењивати од 1. јула 2008. године.