Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2017. године

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2018. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Доц. Др Сања Радојевић-Шкодрић у посети филијали Зрењанин и испостави РФЗО-а Нови Бечеј

Вршилац дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је у склопу редовних активности плана обиласка филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање, филијалу у Зрењанину и испоставу у Новом Бечеју.

Разлог одласка је обилазак филијале и разговор о ситуацији у филијали, као и преглед на лицу места испоставе Нови Бечеј а везано за стање просторија ове испоставе.

У филијали Зрењанин је разговарано са директором филијале, Игором Достанићем, који је упознао са ситуацијом у филијали-радом стручних служби, стањем објекта и проблемима који постоје, изнео је предлоге за одређена кадровска решења и предлоге за другачије организовање служби, упознао је са сарадњом са здравственим установама на територији филијале Зрењанин, као и са сарадњом са локалном самоуправом. После овог разговора в.д директора РФЗО је обишла зграду и упознала се за запосленима и у директном разговору се информисала о условима рада и проблемима које запослени имају.

Извештај о обиласку филијала Ужице и Чачак

У склопу редовних активности, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић Шкодрић посетила је филијалу за Златиборски округ са седиштем у Ужицу, као и филијалу за Моравички округ са седиштем у Чачку. Током посете, в.д. директора се упознала са радом и проблемима запослених у филијалама и припадајућим испоставама, као и проблемима осигураника на територији ових филијала, а све у циљу сагледавања предуслова за унапређење система како би исти постао ефикаснији и у сваком тренутку на услузи грађанима.

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2017. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године. Можете их преузети са стране Капитација.

РФЗО и Министарство здравља настављају добру праксу ангажовања иностраних стручњака

Добра пракса довођења иностраних медицинских стручњака за обављање интервенција које ће бити обављене у нашој земље, а о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, наставља се и у 2018.години. Тако је већ за јануар одобрено ангажовање стручњака из САД-а и Велике Британије који ће оперисати наше најмлађе пацијенте.

Реч је о доласку кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а из Boston Children Hospital, САД, који ће у периоду 17.01.-20.01.2018.године обавити комплексне кардиохируршке интервенције код 4 пацијента у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду.

Такође, у периоду 21.01.-24.01.2018.године, кардиохирург проф. др Martin Kostolny-a iz Great Ormond Street Hospital, Лондон, Енглеска, обавиће комплексне кардиохируршке интервенције код 3 пацијента у Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Подсећамо da je u 2017. години, РФЗО је одобрио и финансирао ангажовање шест иностраних стручњака из Енглеске, Немачке и Италије (операције комлексних урођених срчаних мана) у Универзитетској дечјој клиници и ИКВБ „Дедиње“, као и неурохирурга из Италије и Хрватске ради извођења неурохируршких операција у КЦС. На овај начин је успешно оперисано 7 педијатријских и 22 адултна пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање na овај начин настављају довођење иностраних стручњака и на тај начин омогућавају стицање нових знања домаћих стручњака, осигураном лицу омогућава лечење у својој земљи и постиже уштеда финансијских средстава, која могу бити употребљена за лечење других пацијената.