Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2018. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2018. године. Можете их преузети са стране Капитација.