Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 07:50)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 08:32)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 15:52)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 10:16)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 12:02)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 08:04)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:59)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 06:54)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 09:04)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 12:01)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:28)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:55)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 08:50)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:30)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2019 17:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:11)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:12)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:29)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 12:01)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2021 13:49)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 10:56)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 08:55)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 13:34)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:00)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:46)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:21)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 12:02)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.06.2021 13:13)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 08:58)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:31)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 09:20)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.06.2021 10:24)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.06.2021 12:56)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 10:20)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:30)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 08:14)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:54)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 09:27)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 09:29)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:24)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 12:04)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2021 11:10)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције